Kampeerreglement

1. Toelatingsvoorwaarden

 • Om het kampeerterrein te betreden en zich te installeren, dient men toestemming te hebben van de verantwoordelijke persoon bij de receptie.
 • Het verblijf op het kampeerterrein houdt in dat men de voorschriften van het huidige reglement aanvaardt en zich er aan houdt.
 • Elke overtreding kan leiden tot verwijdering van het terrein.
 • Indien nodig kan de beheerder de hulp van de politie inroepen.
 • Kampeerders kunnen met maximaal 6 personen op een staanplaats verblijven.

2. Formaliteiten

 • Iedereen die op het kampeerterrein wil verblijven, moet zich van tevoren melden bij de receptie met een identiteitsbewijs.
 • De kampeerder wordt verzocht de dag voor vertrek de receptie hiervan op de hoogte te stellen.

3. Installering

 • De tent, caravan, vouwwagen of kampeerauto en toebehoren moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven plaats en volgens de aanwijzingen van de beheerder.
 • Op plaats nr. 1 t/m 9 dienen caravans met de dissel richting meer of weg te worden geplaatst.
 • In het hoogseizoen zijn plaats nr. 1 t/m 10 vrij van auto's en kampeerbusjes.
 • Het is niet toegestaan de grenzen van de toegewezen staanplaats te overschrijden.

4. Receptie

 • Geopend van 9.00 tot 11.00 uur en van 15.00 tot 18.00 uur.
 • Bij de receptie zijn inlichtingen te krijgen over de service van de camping, informatie over de omgeving en diverse nuttige adressen.

5. Betaling

 • Betaling vindt plaats bij de receptie, bij aankomst op de camping.
 • Tarieven gelden voor het aantal nachten dat op het kampeerterrein wordt doorgebracht of voor de gereserveerde periode.
 • De tarieven staan vermeld op de webpagina en bij de camping.

6. Rust en stilte

 • Geen enkel hinderend of wild spel mag worden gespeeld vlakbij de staanplaatsen, installaties of de recreatieruimte.
 • De kampeerder wordt dringend verzocht om alle geluiden en discussies die hun buren kunnen hinderen, te vermijden.
 • Algehele stilte moet er zijn tussen 23.00 en 8.00 uur.

7. Honden en andere huisdieren

 • Per kampeerplaats is 1 hond toegestaan. In het hoogseizoen zijn plaats nrs. 25, 26 en 28 beschikbaar voor kampeerders met een hond.
 • Honden 1e en 2e categorie worden niet toegelaten, agressieve of waakse honden ook niet.
 • Honden en andere huisdieren mogen niet loslopen en niet worden uitgelaten op het kampeerterrein of langs de waterkant. Als het dier toch zijn behoefte doet op camping, dient de eigenaar van het dier dit zelf op te ruimen.
 • De hond laten zwemmen is mogelijk buiten de camping aan het eind van de openbare weg (de camping door de hoofdingang verlaten, rechtsaf en na 150 meter is het strand).
 • Honden mogen geen overlast veroorzaken voor de andere gebruikers van de camping.
 • Houd er rekening mee dat niet iedereen van honden houdt, om welke reden dan ook.

8. Bezoekers

 • Bezoekers zijn toegestaan tussen 10.00 en 20.00 uur en dienen zich te melden bij de receptie.
 • ook bezoekers dienen zich te houden aan de bepalingen van het huidige reglement.
 • De auto's van bezoekers moeten buiten de camping worden geparkeerd.

9. Parkeren en rijden op het terrein

 • Binnen de grenzen van de camping geldt een snelheidsgrens van max. 10 km per uur.
 • Verkeer is verboden tussen 22.00 en 8.00 uur.
 • Alleen auto's van kampeerders die op het terrein verblijven, zijn op het kampeerterrein toegestaan. Parkeren uitsluitend op de eigen staanplaats, of anders buiten de camping.
 • In het hoogseizoen zijn plaats nr. 1 t/m 10 vrij van auto's en kampeerbusjes.

10. Aanblik van het terrein

 • Iedereen wordt geacht zich te onthouden van handelingen die de netheid, hygiëne en de aanblik van het kampeerterrein kunnen schaden.
 • Het is verboden om vervuild water op de grond te gieten.
 • Het is verplicht het gebruikte water in de hiervoor bestemde voorziening bij het sanitair gebouw te storten, dus niet bij de watertappunten op de camping.
 • Afval, behalve glas, dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd.
 • Glas in daarvoor bestemde glasbakken doen (in bijv. Besse, St. Martin Cantalès).
 • De sanitaire voorzieningen dienen door de gebruiker schoon achtergelaten te worden.
 • De staanplaats dient te worden achtergelaten zoals men deze aantrof bij aankomst.

11. Veiligheid

Het grote toegangshek van de camping is geopend tussen 8.00 en 22.00 uur, ook voor voetgangers.

Tussen 22.00 en 8.00 uur is het kleine hekje geopend voor voetgangers.

A. Diefstal

 • De kampeerder is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen. De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van eigendommen van kampeerder.
 • De aanwezigheid van verdachte personen graag onmiddellijk melden bij de beheerder.

B. Vuur

 • Open vuren en vuurkorven enz. zijn streng verboden, barbecue is wel toegestaan.
 • Brandblusapparaten staan voor iedereen ter beschikking.
 • Er staat een EHBO-doos bij de receptie.

12. Directie van de camping

 • De directie is verantwoordelijk voor de goede orde van het kampeerterrein. De directie heeft de plicht in te grijpen bij ernstige overtredingen van het reglement en, indien nodig, rustverstoorders te verwijderen.
 • Een klachtenbus hangt in de recreatieruimte. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als deze is gedateerd en ondertekend. De klacht moet zo precies mogelijk zijn beschreven en over recente feiten beschikken.

13. Aankomst en vertrek

 • Aankomst tussen 11.00 en 20.00 uur.
 • Vertrek tussen 8.00 en 11.00 uur.
 • De staanplaats moet uiterlijk om 11.00 uur zijn verlaten. Als de kampeerder de plaats later verlaat, wordt een volledige kampeerdag in rekening gebracht.